Poniedziałek II tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Marka 2,18-22.

Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Niego i pytali: «Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?» Jezus im odpowiedział: «Czy go...

  • 20 hours ago

    Plan, który Bóg ma wobec każdego z nas jest zawsze planem miłości. Dla każdego wierzącego największą radością jest… https://t.co/90u7bshL61

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

W dniu 27.09 o godz. 13:00 miało odbyć się przedstawienie Teatru Bliżej Nieba pt. "Czarny garnek". Z uwagi na pogodę zostało odwołane.

Życie na dworze królewskim przebiegało jak w bajce, póki pewnego dnia nie został na nim znaleziony… czarny okopcony garnek. Kto ośmielił się go podrzucić?

Wszystkie sekrety, które zostały umieszczone w scenariuszu uderzeniami pióra ks. Janusza Stańczuka, wyjdą na jaw… Prawda może okazać się naprawdę zaskakująca…

Oto przedsmak zabawy: