Piątek XXXII tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Łukasza 17,26-37.

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle ...

  • 2 hours ago

    Nie idź za Jezusem tylko wtedy, gdy to ci odpowiada, ale szukaj Go każdego dnia: znajdziesz w Nim Boga zawsze kocha… https://t.co/AL2FAYDwE8

  1. 08.07 - niedziela, zawieszona jest Msza św. o g. 10.30 do końca sierpnia
  2. 11.07 - środa, święto św. Benedykta, patrona Europy
  3. 12.07 - czwartek, wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu
  4. 13.07 - piątek, wspomnienie św. Andrzeja Świerada i Benedykta, o g. 18.00 modlimy się w intencji KŻR
  5. Jak co roku 5 sierpnia będziemy gościć pielgrzymkę akademicką, prosimy o wsparcie, celem przygotowania poczęstunku