Wtorek VI tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Marka 8,14-21.

Uczniowie Jezusa zapomnieli wziąć chlebów i tylko jeden chleb mieli ze sobą w łodzi. Wtedy im przykazał: «Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda!» A oni zaczęli rozprawiać między so...

 • 23 hours ago

  Proszę was w tych dniach o modlitwę w intencji spotkania na temat ochrony małoletnich w Kościele, wydarzenia, które… https://t.co/vcOXfQH8CM

Ogłoszenia parafialne

 1. 08.04 - niedziela, po Mszy św. o g. 10.30 spotkanie przed I Komunią św. dzieci ze szkoły Gaudeamus, rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia, taca na Caritas
 2. 09.04 - poniedziałek, uroczystość Zwiastowania Pańskiego, można podjąć adopcję dziecka poczętego, którego życie jest zagrożone
 3. 10.04 - wtorek, po Mszy św. wieczornej, próba dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
 4. 11.04 - środa, po Mszy św. wieczornej, próba dzieci rocznicy I Komunii  św.
 5. 13.04 - piątek, o g. 18.00 modlimy się w intencji KŻR
 6. 15.04 - niedziela, po Mszy św. o g. 10.30 spotkanie dzieci przed I Komunią św., Marsz Świętości Życia, rozpoczęcie Mszą św. w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela o g. 11.00, od g. 12.00, przy Kolumnie Zygmunta akcja „Pielucha dla Malucha”, zbiórka pampersów, mleka, środków higieny dla niemowląt z Domu Samotnej Matki w Chyliczkach
 1. 01.04 - niedziela, radujemy się z tryumfu Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, rezurekcja g. 6.00, nie ma Mszy św. o g. 9.00, rocznica rozpoczęcia posługi biskupiej w naszej Archidiecezji przez Księdza Kardynała, modlimy się w Jego intencji, po sumie adoracja Najświętszego Sakramentu, procesja, g. 15.00 Koronka
 2. 02.04 - poniedziałek porządek Mszy św. niedzielny, osiem początkowych dni Okresu Wielkanocy stanowi oktawę Wielkanocy, trzynasta rocznica śmierci św. Jana Pawła II, zbiórka ofiar na KUL, g.15 Koronka
 3. 05.04 - pierwszy czwartek miesiąca, modlimy się za Wspólnotę Krwi Chrystusa i o powołania, g. 15.00 Koronka
 4. 06.04 - pierwszy piątek miesiąca, można spożywać pokarmy mięsne, spowiedź od 17.15, wieczorem adoracja Najświętszego Sakramentu do g. 21.00 w intencji Ojczyzny, prosimy zgłaszać chorych
 5. 07.04 - pierwsza sobota miesiąca, o g. 18.00 modlimy się w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP, g. 15.00 Koronka, po Mszy św. Wieczornej Ks. Paweł zaprasza na śpiewanie pieśni wielkanocnych
 6. 08.04 - druga Niedziela Wielkanocy, czyli Miłosierdzia Bożego, rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia, taca na Caritas
 7. Wszystkim naszym Gościom i Parafianom życzymy obfitości błogosławieństwa od Zmartwychwstałego Pana, niech On zwycięża wszelką śmierć i wprowadza w życie!
 1. 25.03 - niedziela, poświęcenie palm przed każdą Mszą św., rozpoczynamy Wielki Tydzień, po Mszy o 10.30 spotkanie dla dzieci przygotowujących się do rocznicy I Komunii św. Do kosza przy ołtarzu można składać dar serca dla potrzebujących, w przedsionku kościoła świece Caritas i palmy, zapraszamy do spowiedzi w pierwsze trzy dni Wielkiego Tygodnia, w Triduum można poprosić o spowiedź, zachęcamy do adopcji dziecka poczętego, którego życie jest zagrożone
 2. 27.03 - wtorek, po Mszy św. Wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu, spowiedź do g. 22.00
 3. 29.03 - Wielki Czwartek, o g. 10.00 w Katedrze Msza Krzyżma, w parafii Msza Wieczerzy Pańskiej o g. 18, rozpoczyna Paschalne Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego, które ma swoje centrum w Wigilii Paschalnej i kończy się Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania. Po Komunii św. Przenosimy Najświętszy Sakrament do kaplicy przechowania, adoracja
 4. 30.03 - Wielki Piątek Męki Pańskiej, o g. 8.00 Jutrznia, adorujemy Pana Jezusa w ciemnicy, o g. 15 Koronka do Miłosierdzia Bożego, początek nowenny, o g. 18.00 Liturgia Męki Pańskiej, zachowujemy post paschalny: powstrzymujemy się od pokarmów mięsnych i post ilościowy, od adoracji krzyża do Wigilii Paschalnej przyklękamy przed krzyżem, zbiórka ofiarna Grób Pański w Jerozolimie, odpust zupełny za adorację i ucałowanie krzyża podczas celebracji, na zakończenie liturgii przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego, adoracja do g. 21
 5. 31.03 - Wielka Sobota, o g. 8.00 Jutrznia, święcenie pokarmów w g. 9.00 - 16.00, adorujemy Pana Jezusa w Grobie, Koronka do Miłosierdzia Bożego g. 15.00
 6. Wigilia Paschalna o g. 20.00, przynosimy świece, odpust zupełny za odnowienie obietnic chrzcielnych
 7. 01.04 - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, o g. 6.00 procesja rezurekcyjna i Msza św., nie ma Mszy św. o g. 9.00, o g. 15.00 Koronka
 8. 07.04 - sobota, po Mszy wieczornej zapraszamy na śpiew pieśni wielkanocnych
 9. Ksiądz Paweł zaprasza na wakacje na rowerze i kajakach
 1. 18.03 - niedziela, po Mszy św. o g. 10.30 spotkanie dzieci przed I Komunią św., o g. 15.00 spotkanie rodzin, które pragną rozpocząć formację w Domowym Kościele, 17.30 Gorzkie Żale
 2. 19.03 - poniedziałek, uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP, o g. 18.00 Msza św. zbiorowa
 3. 23.03 - piątek, po Mszy św. Wieczornej Droga Krzyżowa ulicami Bliznego
 4. 24.03 - sobota, XXXIII Światowe Dni Młodzieży pod hasłem: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga (Łk 1.30). Początek spotkania o g. 11.00, chętnych prosimy o kontakt z Ks. Pawłem
 5. 25.03 - Niedziela Palmowa, błogosławieństwo palm przed każdą Mszą św., po Mszy św. o g. 10.30 spotkanie z dziećmi przed rocznicą I Komunii św.
 1. 11.03 - niedziele, rozpoczynamy Rekolekcje Parafialne, rodziny zachęcamy do podjęcia formacji w Domowym Kościele, po Mszy św. o g. 10.30 spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. ze szkoły Gaudeamus, w salce nad zakrystią warsztaty plastyczne, 17.30 Gorzkie Żale, do kosza przy ołtarzu można składać dar serca dla potrzebujących, Caritas rozprowadza świece
 2. 12-13.03 - rekolekcje, spotkania g. 9.30, 18.00, 20.00
 3. 13.03 - wtorek, piąta rocznica wyboru Ojca Świętego Franciszka, polecajmy Jego posługę Bogu w naszych modlitwach, główne uroczystości w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie o g. 17.30
 4. 18.03 - niedziela, po Mszy św. o g. 10.30 spotkanie przed I Komunią św., o g. 15.00 spotkanie dla rodzin, które pragną rozpocząć formację w DK w domu parafialnym
 5. 24.03 - sobota przed Niedzielą Palmową - XXXIII Światowe Dni Młodzieży w naszej Archidiecezji, hasło: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga (Łk 1,30). Spotkanie w Świątyni Opatrzności Bożej o g. 11.00. Chętni zgłaszają się do Ks. Pawła
 6. Ks. Paweł organizuje pielgrzymkę do Wrocławia na początku czerwca, zachęcamy do zapisywania się na listę