Poniedziałek II tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Marka 2,18-22.

Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Niego i pytali: «Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?» Jezus im odpowiedział: «Czy go...

  • 19 hours ago

    Plan, który Bóg ma wobec każdego z nas jest zawsze planem miłości. Dla każdego wierzącego największą radością jest… https://t.co/90u7bshL61

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

Ksiądz Andrzej zaprosił ministrantów i lektorów na dzisiaj na pierwszą zbiórkę. Była to pierwsza zbiórka, którą zorganizował w naszej Parafii.

Miejscem dzisiejszego spotkania był kościół, a dalsze rozmowy przeniosły się do zakrystii. Podczas dzisiejszego spotkania omówione zostały elementy Mszy Św., z uwzględnieniem tych fragmentów, w których ministranci wykonują czynności liturgiczne. Ksiądz pokazał wzorce prawidłowego wykonywania poszczególnych czynności liturgicznych, np. rozkładania kielicha, obsługiwania trebularza oraz czytania przy ambonie, a także upomniał co do nadmiarowości niektórych znaków liturgicznych, np. niepotrzebnego skłaniania się do ołtarza przy niektórych fragmentach Mszy Św. czy zbędnego podnoszenia lekcjonarza przez niektórych czytających.


Najbliższa zbiórka już za tydzień w sobotę 3.10.2020, o godz. 11:00. Zapraszamy na nią młodszych ministrantów (szkoła podstawowa).

Starsi ministranci i lektorzy są zaproszeni dopiero na zbiórkę 10.10.2020 (szkoła średnia i starsi), o godz. 11:00.

Podział ten został ustalony ze względu na różne potrzeby obu tych grup. Obie grupy odwiedzają księdza Andrzeja co dwa tygodnie, zatem kolejne zbiórki dla:

  • młodszych ministrantów są zaplanowane na: 3.10., 17.10, 31.10, itd., na godz. 14:00.
  • starszych: 10.10., 24.10., 7.11., itd., na godz. 11:00.

Serdecznie zapraszamy!