Piątek XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Łukasza 21,29-33.

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść: «Spójrzcie na figowiec i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pąki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wszy...

  • over a year ago

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

25 listopada (sobota), g. 10.00, w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie

Diecezjalne Spotkanie Młodych wpisuje się w obchody 38. Światowego Dnia Młodzieży, który będzie obchodzony w Kościołach lokalnych w Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata. Hasłem tegorocznego ŚDM są słowa „Radując się w nadziei” (por. Rz 12,12), które nawiązują do Wielkiego Jubileuszu Roku 2025, przeżywanego pod hasłem „Pielgrzymi nadziei”.

Tegoroczne spotkanie przybliży młodzieży postać bł. Carla Acutisa, patrona ludzi młodych, który – jak podkreśla ks. Sawiak – „w Eucharystii odkrył moc i sens wiary, wskazując, że jest ona najszybszą i najprostszą autostradą do Nieba”. – Jego relikwie, będą z nami obecne przez całe spotkanie – dodaje.

Diecezjalne Spotkanie Młodych rozpocznie się o godz. 10:00 w Świątyni Opatrzności Bożej od wprowadzenia relikwii bł. Carla Acutisa oraz koncertu ewangelizacyjnego Siewców Lednicy. Centralnym punktem spotkania będzie Msza Święta pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza o godz. 12:00.

Na spotkanie zaproszeni są wszyscy młodzi formujący się we wspólnotach parafialnych m.in: lektorzy, starsi ministranci, wszystkie młodzieżowe wspólnoty, młodzi ze szkół średnich, studenci oraz młodzież postakademicka.

Plakat Diecezjalny Dzien Mlodziezy AW 499x705

https://archwwa.pl/wydarzenia/diecezjalne-spotkanie-mlodych-2/