Czwartek X tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Mateusza 5,20-26.

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom...

25 lat Parafii

Objawienia Pańskiego w Bliznem

Pusty grób, płótna, chusta…

Czy nasze oczy ujrzą to co Jan? Zobaczył i uwierzył!
Pismo mówi: trzeba aby On zmartwychwstał.

Zmartwychstały


Niech kontemplacja tych wydarzeń zachęca nas do wiary i ufności, że Bóg działa w każdej sytuacji, w każdej osobie, że pragnie dotrzeć do najgłębszych zakamarków naszej duszy.


Zmartwychwstały Chrystus niech wypełnia nasze życie światłem wiary w moc Boga.

Księża