Piątek XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Łukasza 21,29-33.

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść: «Spójrzcie na figowiec i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pąki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wszy...

  • over a year ago

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

„Musimy zejść do poziomu naszego serca jak Józef…”

Dziś nasi Księża i Diakon prawie na wszystkich Mszach Świętych głosili kazania o św. Józefie - z okazji rozpoczęcia parafialnych 33-dniowych rekolekcji konsekracji.

Specjalnie dla osób, które wyjechały na majówkę, nagraliśmy jedno z kazań rekolekcyjnych – z wieczornej Mszy Św. o g. 18:00.

Zapraszamy do wysłuchania kazania na parafialnym Facebooku:

A tutaj link do tego samego kazania na YouTubie: