Świętych Aniołów Stróżów - wspomnienie obowiązkowe

Ewangelia wg św. Mateusza 18,1-5.10.

W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: «Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?» On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: Jeś...

  • over a year ago

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

Zachęcamy do udziału w katechezach, w naszej Parafii w poniedziałki i czwartki o g. 18.00, które prowadzą do podjęcia drogi nawrócenia i wzrastania w wierze.

Kościół ze swej natury jest misyjny, posłany na świat, by objawiać Chrystusa i Jego pragnienie, zbawienia każdego człowieka. Dzisiaj coraz więcej ludzi  odchodzi z Kościoła, na skutek przeżywanego kryzysu wiary.

Jakimi środkami dysponuje Kościół, by tych ludzi przyprowadzić z powrotem?

Znaki, które są wewnątrz kościoła: obecność Jezusa, sakramenty, Msza święta, nabożeństwa, itp., nie oddziaływają na ludzi, którzy są poza kościołem. Pan Jezus pragnie dać nam znak, w którym będzie mógł byś rozpoznany na zewnątrz kościoła.

Tym znakiem może stać się wspólnota ludzi, która Jego mocą, będzie dawała znaki: Miłości i Jedności. Jezus w czasie Ostatniej wieczerzy prosił Ojca: aby byli jedno… i miłujcie się wzajemnie tak, jak Ja was umiłowałem, aż do śmierci. W tym znaku Jedności i Miłości, świat może rozpoznać Jezusa.

Jeżeli w parafii istnieje grupa ludzi, którzy kochają się aż do śmierci, to znaczy, że mocą Jezusa pokonali śmierć i żyją Duchem Jezusa Zmartwychwstałego, wtedy człowiek spoza kościoła, spotykając ich, rozpozna w nich Jezusa Chrystusa.

Katechezy zapraszają do wejścia do takiej wspólnoty, która w oparciu o: Słowo Boże, Liturgię i Wspólnotę, może prowadzić do ukształtowania się w nas dojrzałej wiary.

Tylko ten, kto ma w sobie Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, jest chrześcijaninem i przeszedł ze śmierci do życia. W życiu takiego człowieka objawia się Chrystus i promieniuje na innych. 

Katechiści


Czemu jesteś zgnębiona, duszo moja, i czemu jęczysz we mnie? Ufaj Bogu, bo jeszcze Go będę wysławiać.
Psalm 42,12