Świętych Aniołów Stróżów - wspomnienie obowiązkowe

Ewangelia wg św. Mateusza 18,1-5.10.

W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: «Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?» On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: Jeś...

  • over a year ago

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

Prosimy o modlitwę...

Nekrolog Zbigniew Paliga
 

     Prosimy o modlitwę za ks. Pawła, jego Mamę, Mirosławę, zaprzyjaźnioną z naszą parafią i za wszystkich Bliskich w tym nieludzko trudnym czasie.
     Tata Księdza Pawła w najbliższy czwartek skończyłby 65 lat. Uwielbiajmy Pana za każdy dzień życia śp. Zbigniewa i prośmy o pokój jego duszy.
     Aby uzyskać odpust zupełny za zmarłych, czyli bilet z Czyśćca do Nieba dla nich, należy np.:
- udać się na adorację Najświętszego Sakramentu na co najmniej pół godziny
- wziąć udział w ćwiczeniach duchowych trwających przynajmniej trzy dni,
- odmówić różaniec w kościele lub w rodzinie (przynajmniej jedną część w sposób ciągły, z pobożnym rozważaniem tajemnic)
- podjąć lekturę Pisma św. z szacunkiem należnym słowu Bożemu przez przynajmniej przez pół godziny
- publiczne odmówić hymn „Ciebie Boże wielbimy" 31 grudnia
- publiczne odmówić hymn „Przybądź Duchu" w Nowy Rok
- odnowić przyrzeczenia chrztu św. w rocznicę swego chrztu
     Ponadto należy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię, pomodlić się w intencjach, w których modli się Ojciec Święty (nie trzeba ich znać) oraz nie mieć przywiązania do żadnego grzechu, nawet powszedniego.
     „Dusze czyśćcowe modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie. My tylko możemy im przyjść z pomocą” – św. Faustyna, Dzienniczek, 20