Świętych Aniołów Stróżów - wspomnienie obowiązkowe

Ewangelia wg św. Mateusza 18,1-5.10.

W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: «Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?» On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: Jeś...

  • over a year ago

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

40 kościołów na terenie Warszawy będzie w Wielkim Poście miejscem pielgrzymek indywidualnych lub małych grup.

Wybrano czterdzieści świątyń, tyle ile jest dni Wielkiego Postu. Wybrano kościoły o szczególnej historii i wyjątkowym znaczeniu dla miasta. Każdy kościół jest „stacją” jednego dnia Wielkiego Postu, co roku tego samego.

Każdego dnia w wyznaczonym kościele stacyjnym realizowany będzie ramowy program, który przedstawia się następująco:

  • kościół stacyjny będzie otwarty od godz 6:00 do godz 21:00
  • przez cały dzień będzie możliwość spowiedzi
  • do godz. 15:00 potrwa adoracja Najświętszego Sakramentu
  • ponadto o godz. 12:00 odbędzie się modlitwa Anioł Pański i różaniec, o 15:00 Koronka do Miłosierdzia lub Droga Krzyżowa, o 19:00 Gorzkie Żale

Czasami parafie modyfikują ten program, dostosowując go do swoich realiów, dlatego warto wcześniej sprawdzić plan dnia w danym kościele stacyjnym np. w internecie. Godziny niektórych nabożeństw mogą być też inne np. w niedziele.

plakat kosciolystacyjne 2023 v3b

Źródło: https://archwwa.pl/aktualnosci/40-swiatyn-na-wielki-post-juz-po-raz-dziewiaty-warszawiacy-beda-pielgrzymowac-do-kosciolow-stacyjnych/