Świętych Aniołów Stróżów - wspomnienie obowiązkowe

Ewangelia wg św. Mateusza 18,1-5.10.

W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: «Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?» On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: Jeś...

  • over a year ago

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

Poniedziałek, 5 czerwca o godzinie 19.00 w auli Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi (ul. Krakowskie Przedmieście 66).

Maryja, Matka Boża jest dla nas nie tylko wzorem doskonałego człowieka. „Maryjność” nie ogranicza się jedynie do formuł modlitw czy pieśni czczących Matkę Bożą. Maryja jako pierwsza przyjęła Wcielone Słowo i weszła w relację z Synem Bożym, Jezusem.

  • Jaka była duchowa droga Maryi do pełnego poznania Jezusa?
  • Czego my możemy się nauczyć od Matki Bożej w naszej drodze wiary?

OdkrywanieJezusa 2023 v2 1 499x705

Źródło: https://archwwa.pl/wydarzenia/duchowosc-dla-warszawy-odkrywanie-jezusa-jak-zyc-duchowoscia-maryi/