Święto św. Kazimierza, królewicza

Ewangelia wg św. Jana 15,9-17.

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak j...

25 lat Parafii

Objawienia Pańskiego w Bliznem

Konferencja naukowa pt. „Lekcja religii w edukacji domowej” odbędzie się 2 grudnia (sobota) w auli Jana Pawła II na kampusie UKSW przy ul. Dewajtis 5. Konferencja rozpocznie się o godz. 10:00. Wstęp wolny.

plakat konferencja A3 01 1 731x1030

Więcej: https://archwwa.pl/wydarzenia/konferencja-naukowa-pt-lekcja-religii-w-edukacji-domowej/