Wtorek IV tygodnia Wielkiego Postu

Ewangelia wg św. Jana 5,1-16.

Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś jest przy Owczej Bramie sadzawka, nazwana po hebrajsku Betesda, mająca pięć krużganków. Leżało w nich mnóstwo chorych: niewido...

  • 3 hours ago

    Każda istota ludzka jest święta i nienaruszalna. Jeśli społeczeństwo ma mieć przyszłość, musi wykształcić w sobie a… https://t.co/9XX9IOa9ZU

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

1.    28.11 - Pierwsza Niedziela Adwentu, nowy rok liturgiczny pod hasłem: Posłani w pokoju Chrystusa,  taca na Seminarium Duchowne, poświęcamy opłatki na stół wigilijny, Teatr Bliżej Nieba rozprowadza sianko, do kosza przy ołtarzu można składać dar serca dla potrzebujących, małżeństwa zapraszamy do formacji w Domowym Kościele

2.    Okres Adwentu ma charakter pobożnego i radosnego oczekiwania na uroczystość Narodzenia Pańskiego, przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi, a także kieruje nasze dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Zachęcamy do udziału w roratach o g, 7.00. Dla dzieci, które nie mogą przychodzić rano, będą sprawowane Msze św. roratnie w środy o g. 18.00

3.    30.11 – wtorek, święto św. Andrzeja Apostoła, módlmy się za naszego Ks. Andrzeja

4.    02.12 – pierwszy czwartek miesiąca, o g. 18.00 modlimy się w intencji wspólnoty Krwi Chrystusa i o powołania

5.    03.12 – pierwszy piątek miesiąca, wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, spowiedź od 17.30, po Mszy św. o g. 18.00 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa i adoracja do g. 21.00, zachęcamy do udziału i modlitwy za Ojczyznę, prosimy zgłaszać chorych

6.    04.12 – pierwsza sobota miesiąca, o g, 17.00 nabożeństwo I sobót,  o g. 18.00 Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi

7.     05.12 – pierwsza niedziele miesiąca, po sumie nabożeństwo adoracyjne. Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Rozpoczynamy rekolekcje adwentowe