Wtorek V tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Marka 7,1-13.

U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze ...

  • 9 hours ago

    Jestem całym sercem blisko osób dotkniętych trzęsieniem ziemi w Turcji i w Syrii. Modlę się nadal za tych, którzy s… https://t.co/0EMIEnGXX8

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

1.    19.12 – niedziela, do kosza przy ołtarzu można składać dar serca dla potrzebujących, w kruchcie kościoła: opłatki, sianko. Po Mszy św. o g. 10.30 warsztaty plastyczne dla dzieci

2.    24.12 – piątek, Wigilia Bożego narodzenia, zachęcamy do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Ostatnie roraty o g. 7.00, nie ma Mszy św. o g. 18.00. Pasterka o g. 24.00, zapraszamy na pół godziny wcześniej do śpiewania kolęd. Taca z Pasterki na Dom Samotnej Matki. Podczas Mszy św. Narodzenia Pańskiego klękamy na słowa Wyznania wiary: „I za sprawą Ducha Świętego”.

3.    Okres Narodzenia Pańskiego trwa do niedzieli po Objawieniu Pańskim.

4.    25.12 – sobota, Uroczystość Narodzenia Pańskiego, Msze św. według porządku niedzielnego.

5.    26.12 – niedziela, święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

6.    Po świętach planujemy rozpocząć wizytę duszpasterską, dla tych, którzy nie boją się przyjąć księdza. Chcieli byśmy w pierwszym rzędzie odwiedzić nowe bloki, domy, by poświęcić nowe mieszkania, omodlić, spisać kartotekę. Podamy grafik odwiedzin i ci, którzy będą chcieli przyjąć wizytę, będą mogli to zgłaszać