Wtorek V tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Marka 7,1-13.

U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze ...

  • 8 hours ago

    Jestem całym sercem blisko osób dotkniętych trzęsieniem ziemi w Turcji i w Syrii. Modlę się nadal za tych, którzy s… https://t.co/0EMIEnGXX8

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

1. 26.12 – niedziela, odnawiamy przyrzeczenia ślubne

2. 27.12 – poniedziałek, święto św. Jana Apostoła

3. 28.12 – wtorek, święto św. Młodzianków

4. 31.12 – piątek, zakończenie roku kalendarzowego, po Mszy św. o g. 18.00 nabożeństwo dziękczynno-błagalne. Za publiczny śpiew hymnu: Ciebie, Boże wysławiamy, można uzyskać odpust zupełny.

Kardynał Kazimierz Nycz udzielił dyspensy od obowiązku zachowania pokutnego charakteru piątku i od obowiązku wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych. Korzystający z dyspensy powinni pomodlić się w intencji papieża Franciszka i podjąć zadośćuczynienie w formie: wypełniając uczynki miłości lub ofiarując jałmużnę

5. 01.01 – sobota, uroczystość świętej Bożej Rodzicielki Maryi, wspomnienie nadania Najświętszego Imienia Jezus, Dzień Pokoju. I Sobota miesiąca, o g. 17.00 nabożeństwo pierwszych sobót, o g. 18.00 modlimy się w intencji wynagradzającej.

Odpust zupełny za publiczny śpiew hymnu: O Stworzycielu, Duchu przyjdź
Dziękujemy ekipie p. Marka za przygotowanie świątecznej szopki