Wtorek V tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Marka 7,1-13.

U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze ...

  • 9 hours ago

    Jestem całym sercem blisko osób dotkniętych trzęsieniem ziemi w Turcji i w Syrii. Modlę się nadal za tych, którzy s… https://t.co/0EMIEnGXX8

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

1.    02.01 – pierwsza niedziela miesiąca, po sumie adoracja Najświętszego Sakramentu

 

2.    06.02 – pierwszy czwartek miesiąca, uroczystość Objawienia Pańskiego, błogosławieństwo kredy i kadzidła, taca na misje, o g. 18.00 modlimy się w intencji wspólnoty Krwi Chrystusa i o powołania

3.    07.01 – pierwszy piątek miesiąca, spowiedź od g.17.30, po Mszy św. o g. 18.00 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, wystawienie Najświętszego Sakramentu do g. 21.00

4.    08.01 – sobota, spotkanie synodalne o g. 10.00 w salce nad zakrystią

5.    09.01 – niedziela, po Mszy św. o g. 10.30 spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św. 

6.    (W czasie dorocznego liczenia we Mszy św. uczestniczyło 652 wiernych, Komunię św. przyjęło 367. W tej chwili Parafia liczy ok. 6500 wiernych. Sakrament chrztu przyjęło 95 dzieci, do pierwszej Komunii św. przystąpiło 55 dzieci, ( ze szkoły Gaudeamus 18), sakrament bierzmowania przyjęło 12 osób, pobłogosławiliśmy 15 małżeństw sakramentalnych, w Księdze Chorych odnotowano 122 osoby, odprawiliśmy 30 pogrzebów, rozdaliśmy 40000 Komunii św.)

7.    Zapraszamy do czytania prasy katolickiej

8.    Wizyta Duszpasterska:

- 10.01 – Blizne Jasińskiego, ul. H. Dobrzańskiego, Słowackiego, Reja Prusa

- 11.01 – Kochanowskiego, Kraszewskiego

- 12.01 – Żeromskiego, Orzeszkowej, Chopina, Mickiewicza

- 13.01 – Kopernika, Sienkiewicza

- 14.01 – Warszawska J., Topolowa, Kościuszki, Moniuszki

- 15.01 – Łaszczyńskiego, Fortowa

9.    W związku z epidemią, zdajemy sobie sprawę, że niektórzy obawiają się przyjąć wizytę, dlatego prosimy o zgłaszanie chęci przyjęcia księdza w wyznaczonych dniach, w zakrystii, kancelarii lub telefonicznie