Wtorek V tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Marka 7,1-13.

U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze ...

  • 9 hours ago

    Jestem całym sercem blisko osób dotkniętych trzęsieniem ziemi w Turcji i w Syrii. Modlę się nadal za tych, którzy s… https://t.co/0EMIEnGXX8

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

1. 06.02 – pierwsza niedziela miesiąca, po sumie nabożeństwo adoracyjne

2. 07.02 – poniedziałek, o g. 18.00 modlimy się w intencji naszych zmarłych poleconych modlitwie Kościoła w wypominkach

3. 09.02 – po Mszy św. o g. 18.00 wprowadzenie do rekolekcji 33 dni ad Jezum per Mariam, rozpoczęcie nowenny i zapisy

4. 10.02 – czwartek, wspomnienie św. Scholastyki

5. 11.02 – piątek, Światowy Dzień Chorego, zapraszamy ludzi chorych i starszych na Msze św. o g. 18.00, zachęcamy parafian do pomocy dotarcia do kościoła rodzinie, sąsiadom

6. 13.02 – niedziela, zaproszenie na Katechezy drogi Neokatechumenalnej

7. 14.02 – pierwsza katecheza, serdecznie zapraszamy

8. 18.02 – piątek, parafian z osiedli: Kocjana, Narwik, Coopera, Lazurowa, którzy nie przyjęli kolędy, zapraszamy na wspólną modlitwę i błogosławieństwo