Wtorek V tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Marka 7,1-13.

U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze ...

  • 9 hours ago

    Jestem całym sercem blisko osób dotkniętych trzęsieniem ziemi w Turcji i w Syrii. Modlę się nadal za tych, którzy s… https://t.co/0EMIEnGXX8

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

1. 13.02 – niedziela, zaproszenie na katechezy Drogi Neokatechumenalnej

2. 14.02 – poniedziałek, święto św. Cyryla i Metodego, patronów Europy, o g. 19.00 pierwsza katecheza, zapraszamy

3. 17.02 – czwartek, zapraszamy na katechezę o g. 19.00

4. 18.02 – piątek, rozpoczęcie ćwiczeń duchowych w ramach 33 dniowych rekolekcji, o g. 18.00 zapraszamy parafian z osiedla Batalionów Chłopskich, którzy nie przyjęli kolędy na wspólną modlitwę i błogosławieństwo

5. 20.02 – niedziela, po Mszy św. o g. 10.30 spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św.