Święto św. Kazimierza, królewicza

Ewangelia wg św. Jana 15,9-17.

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak j...

25 lat Parafii

Objawienia Pańskiego w Bliznem

1. 11.09 – niedziela, rozpoczynają się Kwartalne Dni Modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców, zachęcamy do spowiedzi i Komunii św., po Mszy św. o g. 10.30 spotkanie dzieci rozpoczynających przygotowanie do I Komunii św., suma odpustowa, taca na Seminarium Duchowne.

2. 12.09 – poniedziałek, Najświętszego Imienia Jezus, rocznica zwycięstwa pod Wiedniem.

3. 13.09 – wtorek, wspomnienie św. Jana Chryzostoma, o g. 18.00 modlimy się w intencji KŻR.

4. 14.09 – środa, święto Podwyższenia Krzyża Świętego, Dzień Modlitw za Ukrainę.

5. 15.09 – czwartek, wspomnienie NMP Bolesnej.

6. 16.09 – piątek, wspomnienie św. Korneliusza i Cypriana.

7. 17.09 – sobota, wspomnienie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, 40. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę, pod hasłem: Księże Jerzy – jesteśmy tu, aby wypełnić Twój testament.