Wtorek V tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Marka 7,1-13.

U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze ...

  • 9 hours ago

    Jestem całym sercem blisko osób dotkniętych trzęsieniem ziemi w Turcji i w Syrii. Modlę się nadal za tych, którzy s… https://t.co/0EMIEnGXX8

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

1. 09.10 – niedziela, po Mszy św. o g. 10.30 spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

2. 13.10 – czwartek, wspomnienie bł. Honorata, o g. 18.00 modlimy się w intencji KŻR

3. 15.10 – sobota, wspomnienie św. Teresy od Jezusa

4. 16.10 – niedziela, czterdziesta czwarta rocznica wyboru Papieża św. Jana Pawła II (1978) Dzień Papieski, zbiórka ofiar na Fundację Dzieła Nowego Tysiąclecia