Świętych Aniołów Stróżów - wspomnienie obowiązkowe

Ewangelia wg św. Mateusza 18,1-5.10.

W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: «Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?» On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: Jeś...

 • over a year ago

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

Ogłoszenia parafialne

 1. 18.09 - niedziela, Dzień Środków Społecznego Przekazu, po Mszy św. o g. 10.30 spotkanie dzieci i rodziców przygotowujących się do I Komunii św., Rozpoczynają się Dni Modlitw za dzieci i wychowawców, zbiórka dla ofiar trzęsienia ziemi we Włoszech
 2. 20.09 - wtorek, wspomnienie Andrzeja Kim Taegon i towarzyszy
 3. 21.09 - środa, święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty
 4. 23.09 - Piątek, wspomnienie św. Pio
 5. 24-25 września, XXXII Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę
 6. 25.09 - niedziela, spotkanie kandydatów do nowego kręgu DK, po Mszy św. o g. 18 spotkanie kandydatów do bierzmowania, odnawiamy przyrzeczenia małżeńskie w czasie Mszy św.
 7. Poszukujemy chętnych do sprawdzenia swoich zdolności aktorskich w planowanej drugiej części jasełek dla dzieci autorstwa Ks. Janusza
 8. Budowa: renowacja ogrodzenia kościoła
 1. 11.09 - niedziela, po Mszy św. o g. 10.30 poświęcenie plecaków, suma odpustowa, główny celebrans Ks. prof. prałat Krzysztof Pawlina, na zakończenie procesja, taca na Seminarium Duchowne
 2. 13.09 - wtorek, wspomnienie św. Jana Chryzostoma, o g. 18 modlimy się w intencji KŻR
 3. 14.09 - środa, święto Podwyższenia Krzyża Świętego
 4. 15.09 - czwartek, wspomnienie NMP Bolesnej
 5. 17.09 - sobota, wspomnienie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, w Archikatedrze Warszawskiej uroczysta Msza św. o g. 19
 6. 18.09 - niedziela, po Mszy św. o g. 10.30 spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św., rozpoczynają się Kwartalne Dni Modlitwy za dzieci, młodzież i wychowawców, zbiórka dla ofiar trzęsienia ziemi we Włoszech
 1. 04.09 - pierwsza niedziela miesiąca, po sumie Adoracja Najświętszego Sakramentu, procesja, zapraszamy asysty
 2. 05.09 - poniedziałek, o g. 18 modlimy się za naszych zmarłych poleconych modlitwie Kościoła w wypominkach
 3. 08.09 - czwartek, święto Narodzenia NMP, po Mszy św. o g. 18 błogosławieństwo ziarna siewnego i nasion
 4. 11.09 - niedziela, w czasie Mszy św. o g. 10.30 poświęcenie plecaków, suma odpustowa, którą będzie celebrował Ks. prof. prałat Krzysztof Pawlina, adoracja i procesja, zapraszamy asysty, taca na Seminarium Duchowne
 5. Prosimy o zgłaszanie dzieci, którzy rozpoczną przygotowanie do I Komunii św., spotkanie 18.09 po Mszy św. o g. 10.30
 1. 28.08 - niedziela, witamy serdecznie nowego wikariusza naszej Parafii, Ks. Pawła Paligę, życzymy błogosławieństwa Bożego i owocnej pracy
 2. 29.08 - poniedziałek, wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela
 3. 01.09 - pierwszy czwartek miesiąca, 77r. wybuchu II wojny światowej. Módlmy się za poległych w obronie Ojczyzny, dzieci i młodzież zapraszamy do korzystania z Bożego Miłosierdzia w sakramencie pojednania
 4. 02.09 - pierwszy piątek miesiąca, spowiedź od g. 17.15, po Mszy św. wieczornej nabożeństwo o Najświętszym Sercu Pana Jezusa, adoracja Najświętszego Sakramentu do g. 21, dziękujemy Bogu za ŚDM, modlimy się za emigrantów, za Ojczyznę, możliwość spowiedzi w czasie adoracji
 5. 03.09 - pierwsza sobota miesiąca, o g. 18 modlimy się w intencji wynagradzającej
 6. 03-04 września Dożynki Jasnogórskie, program w przedsionku kościoła
 7. 04.09 - pierwsza niedziela miesiąca, po sumie adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja, zapraszamy asysty
 8. Prosimy o zgłaszanie dzieci, które rozpoczną w tym roku przygotowywały się do I Komunii św.
 1. 21.08 - niedziela, żegnamy ks. Marcina, błogosławimy Boga za wszelkie dobro jakiego dokonał przez Jego posługę w naszej Parafii, ks. Marcinowi życzymy obfitości Bożych łask na nowej Parafii
 2. 22.08 - poniedziałek, wspomnienie NMP, Królowej
 3. 24.08 - środa, święto św. Bartłomieja Ap.
 4. 26.08 - piątek, uroczystość NMP Częstochowskiej, święto Pomocników Maryi, Matki Kościoła, nasza Parafia kończy 18 lat, módlmy się za naszą wspólnotę. Ks. Paweł Paliga obejmuje obowiązki wikariusza naszej Parafii. Można spożywać pokarmy mięsne
 5. 27.08 - sobota, wspomnienie św. Moniki
 6. 28.08 - niedziela, witamy ks. Pawła Paligę, życzymy udanej współpracy, gościć będziemy małżeństwo Beaty i Jarka, misjonarzy z Kijowa, przywracamy Mszę św. o g. 10.30
 7. Można jeszcze składać podpisy pod projektem społecznej ustawy o wolnej od pracy niedzieli, oraz apelu do Posłów w obronie życia ludzkiego od poczęcia do śmierci