Czwartek X tygodnia Okresu Zwykłego

Ewangelia wg św. Mateusza 5,20-26.

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom...

25 lat Parafii

Objawienia Pańskiego w Bliznem

W naszej parafii w ramach służby liturgicznej posługę pełnią m.in. ministranci i lektorzy. Są to osoby świeckie, które usługują księżom odprawiającym nabożeństwa czy Msze Święte.

MINISTRANCI

W liturgice wyróżnia się kilka stopni ministranckich w zależności od wykonywanych czynności liturgicznych. Przyjęty jest u nas zwyczaj niedzielenia czynności na poszczególne funkcje i umożliwienia każdemu ministrantowi pełnienie wszelkich obowiązków, które wykonują ministranci, m.in.: przynoszenie darów, dzwonienie dzwonkami czy kołatkami.
Od kilku lat, aby młodzi chłopcy mogli zacząć posługę ministrancką, odbywają okres próbny, podczas którego nabywają umiejętności i wiedzę potrzebną do wykonywania swoich przyszłych obowiązków.
Ministrantów można rozpoznać po charakterystycznej komży, wyglądającej jak szeroka i biała koszula z długimi rękawami. Młodsi ministranci noszą ponadto pelerynki w kolorach liturgicznych, zgodnych z kolorem ornatu celebransa; a od czasu przeprowadzki do nowego kościoła noszą również sutannę ministrancką, zakładaną od pasa do ziemi.

LEKTORZY

Drugą funkcją liturgiczną wyszczególnioną w ramach parafii jest posługa lektorska. Lektora można poznać po białej albie, która zakrywa osobę od szyi aż do samej ziemi, odkrywając jedynie czubki butów. Albę, gdy jest za szeroka, przewiązuje się jeszcze w pasie sznurkiem (cingulum).
Lektora można scharakteryzować jako tego, który czyta Słowo Boże. By właściwie wykonywać swoje obowiązki, kandydatów na lektorów wysyła się na kurs lektorski odbywający się w ramach diecezji. Lektorzy ćwiczą tam swoje umiejętności w zakresie czytań czy śpiewów. Uczą się właściwego przebiegu różnych uroczystości liturgicznych czy okresów liturgicznych w ramach liturgiki oraz podstawowej wiedzy z biblistyki, która pozwala im odnajdywać czytane Słowo Boże w kontekście historii biblijnej. Dzięki tej wiedzy potrafią pomóc celebrującemu, a jednocześnie właściwie wykonywać swoje obowiązki. Ukończenie kursu kończy się promocją lektorską, od czasu której na albach noszą krzyże lektorskie.
Do obowiązków lektora zalicza się przede wszystkim wykonywanie czytań. Ponadto przeznaczony jest on do śpiewów (gdy nie ma kantora ani organisty) czy odczytywania modlitwy powszechnej. Lektor jest symbolem wiary i powinien swoją postawą godnie świadczyć o Kościele, do którego należy. Stąd powołany jest do rzetelnego wykonywania swojej posługi. Gdy na Mszy nie ma lektora, jego obowiązki przejmują ministranci.

Więcej informacji o świeckiej posłudze liturgicznej można znaleźć na stronach internetowych: