Wtorek I tygodnia Adwentu

Ewangelia wg św. Łukasza 10,21-24.

Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Two...

  • 14 hours ago

    W tym czasie Adwentu otrząśnijmy się z letargu i starajmy się rozpoznać Bożą obecność w codziennych sytuacjach. Jeś… https://t.co/8HTTue6C44

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

Ogłoszenia parafialne

1. 20.03 – niedziela, Gorzkie Żale o g, 17.30, tydzień modlitw o ochronę życia poczętego

2. 21.03 – poniedziałek, zapraszamy na katechezę

3. 23.03 – środa, w ramach przygotowania do Aktu Ofiarowania P. Jezusowi przez ręce Maryi, Droga Krzyżowa według bł. A.K. Emmerich

4. 24.03 – czwartek, kolejna katecheza

5. 25.03 – piątek, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, zachęcamy do adopcji dziecka poczętego, którego życie jest zagrożone, Akt ofiarowania siebie Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi, po Mszy św. wieczornej Droga Krzyżowa

1. 13.03 – niedziela, 9 rocznica wyboru Ojca Świętego Franciszka, niedziela dzieła pomocy misjonarzom Ad Gentes, zachęcamy do udziału w wielkopostnych nabożeństwach stacyjnych, do kosza przy ołtarzu można składać dar serca dla potrzebujących, po Mszy św. o g. 10.30 spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św., o g. 17.30 Gorzkie Żale

2. 14.03 – poniedziałek, kolejna katecheza, g. 19.00 serdecznie zapraszamy. Bóg objawia się przez słowo, które ma moc ukształtować w nas nowego człowieka, dlatego demon tak bardzo chce zagłuszać w nas ten głos, odrzuć pokusę, przyjdź słuchać

3. 16.03 – środa, spotkanie wspólnoty Galilea o g. 19.00

4. 17.03 – czwartek, katecheza

5. 18.03 – piątek, po Mszy św. wieczornej Droga Krzyżowa i wystawienie Najświętszego Sakramentu do adoracji, wypraszajmy łaskę pokoju, który bez Bożej interwencji nie jest możliwy

6. 19.03 – sobota, uroczystość św. Józefa

7. Zachęcamy do podjęcia abstynencji na czas Wielkiego Postu i wpisanie swego postanowienia do parafialnej księgi trzeźwości

8. Pomoc Ukrainie, zebraliśmy i przekazaliśmy, ponad 15 tys, dary materialne wg rozpiski można składać w zakrystii w okolicy Mszy św. jeśli ktoś chciałby gościć uchodźców w swoim domu, prosimy zgłosić to w zakrystii lub kancelarii parafialnej

1. 06.03 – pierwsza niedziela, po sumie adoracja, zachęcamy do udziału w Drodze Krzyżowej, Gorzkie Żale o g. 17.30, można zyskać odpust zupełny, zachęcamy do podjęcia abstynencji na czas postu, można swoje postanowienie odnotować w parafialnej księdze trzeźwości, taca na Seminarium Duchowne.

2. 07.03 – poniedziałek, o g. 19.00 bardzo ważna katecheza, zapraszamy

3. 08.03 – wtorek, modlimy się w intencji kobiet

4. 10.03 – czwartek, kolejna katecheza

5. 11.03 – piątek, po Mszy św. o g. 8.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu z racji czterdziestogodzinnego nabożeństwa. Zapraszamy wszystkich wiernych do podjęcia adoracji Pana, w dogodnym momencie dnia. Wobec tylu zagrożeń, mamy o co prosić, będąc świadomymi, że tylko Bóg może nam pomóc, o g.18.00 Droga Krzyżowa, zapraszamy, później wystawienie Najświętszego Sakramentu, módlmy się o pokój.

6. 12.03 – sobota, po Mszy św. o g. 8.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu do całodziennej adoracji, podajemy pewien grafik adoracji na tablicy ogłoszeń

7. 13.03 – niedziela, 9 rocznica wyboru Ojca Świętego Franciszka, dzieło pomocy misjonarzom, Ad Gentes, zbiórka do puszek, po Mszy św. o g. 10.30 spotkanie przed I Komunią św.

8. Powstał przy parafii komitet pomocy Ukrainie, któremu przewodniczy Ks. Andrzej. Można przynosić artykuły, według listy zamieszczonej na plakatach, do kościoła w okolicach Mszy św.

1. 27.02 – niedziela, 55 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narody, zapraszamy do podejmowania abstynencji w intencji przebłagania za grzechy pijaństwa i inne. W Warszawie zapraszamy do udziału w liturgii stacyjnej Wielkiego Postu, wykaz kościołów stacyjnych na tablicy ogłoszeń

2. 02.03 – Środa Popielcowa, post ścisły i wstrzymanie się od pokarmów mięsnych, Wielki Post przygotowuje nas do obchodów Paschy. Kwartalne Dni Modlitw o ducha pokuty, Msze św.: g. 8.00, 18.00 i 20.00. Obrzęd posypania głów popiołem

3. 03.03 – pierwszy czwartek, rocznica nominacji Pasterza Archidiecezji w Warszawie, módlmy się za Księdza Kardynała

4. 04.03 – pierwszy piątek miesiąca, święto św. Kazimierza Królewicza, imieniny Pasterza Archidiecezji, polecajmy Go Bożej opiece. Spowiedź od g. 17.15, po Mszy św. Droga Krzyżowa (można zyskać odpust zupełny), wystawienie Najświętszego Sakramentu, litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, adoracja do g. 21.00, prośmy o pokój dla naszej Ojczyzny i świata. Prosimy zgłaszać chorych

1. 20.02 – niedziela, po Mszy św. o g. 10.30 spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

2. 21.02 – poniedziałek, kolejna katecheza, zapraszamy wszystkich, którym zależy na przylgnięciu do Chrystusa, by w dzisiejszym świecie, mogła objawiać się moc Chrystusa zmartwychwstałego. Sami nie naprawimy świata, przylgnijmy do Pana, On zwyciężył świat. Spotkania w salce nad zakrystią

3. 22.02 – wtorek, święto Katedry św. Piotra

4. 23.02 – środa, wspomnienie św. Polikarpa

5. 24.02 – czwartek, kolejna katecheza, zapraszamy

6. Zapraszamy do czytania prasy katolickiej

7. Ministerstwo Rozwoju i Technologii, prosi o przypomnienie o składaniu deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliwa w budynkach mieszkalnych. Deklaracje należy złożyć w Urzędzie Gminy