Świętych Aniołów Stróżów - wspomnienie obowiązkowe

Ewangelia wg św. Mateusza 18,1-5.10.

W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: «Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?» On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: Jeś...

  • over a year ago

To audycja, w której znany wieloletni katecheta, redaktor naczelny magazynu „Tak Rodzinie”, wykładowca teologii pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz autor kazań i opowiadań dla dzieci – ks. Janusz Stańczuk, w dialogu z Pawłem Kęską, rozważa teksty czytań liturgicznych na niedziele.

Ogłoszenia parafialne

1. 18.12 – niedziela, w przedsionki kościoła opłatki i sianko na stół wigilijny. Przy ołtarzu można składać dar serca dla potrzebujących

2. 22-23.12 – czwartek, piątek, po Mszy św. wieczornej wystawienie Najświętszego Sakramentu do prywatnej adoracji i możliwość spowiedzi

3. 24.12 – sobota, Wigilia Bożego Narodzenia, Msze św. 7.00, 24.00, nie ma Mszy św. o g. 18.00. zachęcamy do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Przed pasterką 23.30 Liturgia godzin i śpiewanie kolęd, po pasterce podzielimy się opłatkiem. Taca z Pasterki na Dom Samotnej Matki

4. 25.12 – niedziela, Uroczystość Narodzenia Pańskiego

5. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy w minionym tygodniu przyjęli Wizytę Duszpasterską

1. 11.12 – niedziela, rozpoczynają się Dni Kwartalne Modlitw o życie chrześcijańskie rodzin. Możemy składa dar serca dla potrzebujących, w kruchcie kościoła, opłatek na stół wigilijny, teatr Bliżej Nieba rozprowadza sianko

2. 13.12 – wtorek, wspomnienie św. Łucji, o g. 18.00 modlimy się w intencjo KŻR

3. 14.12 – środa, wspomnienie św. Jana od Krzyża

4. 17.12 – sobota, rozpoczynamy bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego

5. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyjęli kolędę w minionym tygodniu

6. Wizyta Duszpasterska:
- Pn – 12.12, Coopera 7D, E, F
- Wt – 13.12, Coopera 7G, H, J
- Śr – 14.12, Lazurowa 85, 85A
- Cz – 15.12, Lazurowa 87
- Pt – 16.12, Lazurowa 87A
- Sb – 17.12, Lazurowa 89, 89A, 91

1. 04.12 – pierwsza niedziela miesiąca, rozpoczynamy Dzień modlitw i pomoc Kościołowi na Wschodzie, zbiórka do puszek, do kosza przy ołtarzu można składać dary dla potrzebujących, po sumie Adoracja Pana Jezusa, w kruchcie opłatek na stół wigilijny, teatr „Bliżej Nieba” rozprowadza sianko

2. Zachęcamy do udziału w Roratach, codziennie g. 7.00, dzieci, które nie mogą uczestniczyć rano, zapraszamy w środy i piątki na g. 18.00.; niech to będzie nasze przygotowanie na przyjście naszego Pana

3. 05.12 – poniedziałek, katecheza, ostatnia szansa aby wejść w nawrócenie, g. 19.00 w salce nad zakrystią

4. 07.12 – środa, wspomnienie św. Ambrożego

5. 08.12 – czwartek, uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, święto patronalne młodzieży żeńskiej, na Mszy św. o g. 18.00 dzieci przygotowujące się do I Komunii św. otrzymają medaliki, g. 19.00 katecheza w salce nad zakrystią

6. 11.12 – niedziela, po Mszy św. o g. 10.30 spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

7. Wizyta Duszpasterska:
- 05.12.2022 Pn - Coopera 7 P 
- 06.12.2022 Wt - Coopera 7 R, S
- 07.12.2022 Śr - Coopera 7 U
- 08.12.2022 Cz - Coopera 7 K
- 09.12.2022 Pt - Coopera 7 L
- 10.12.2022 Sb - Coopera 7 M, N, T
Wizytę rozpoczynamy o g. 18.00, w sobotę o g. 11.00.

8. Zapraszamy do lektury prasy katolickiej

1. 27.11 – niedziela, rozpoczynamy Rekolekcje Adwentowe, na każdej Mszy św, nauka, taca na Seminarium Duchowne

2. Okres Adwentu ma podwójny charakter. Przygotowuje nas do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Wspominając pierwsze przyjście Chrystusa, kierujemy nasze dusze ku oczekiwaniu jego powtórnego przyjścia. Roraty o g. 7.00, dzieci, które nie mogą uczestniczyć, zapraszamy w środy i piątki na g. 18.00

3. 28-29.11 – poniedziałek, wtorek, Msze św. z nauką rekolekcyjną: 9.30, 18.00, 20.00

4. 30.11 – środa, święto św. Andrzeja Apostoła

5. 01.12 – pierwszy czwartek miesiąca, modlimy się w intencji Wspólnoty Krwi Chrystusa i o powołania

6. 02.12 – Pierwszy piątek miesiąca, spowiedź od g. 17.30, po Mszy św. o g. 18.00 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa i adoracja do g. 21.00

7. 03.12 – pierwsza sobota miesiąca, wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, o g. 17.00 nabożeństwo pierwszych sobót, o g. 18.00 Msza św. w intencji wynagradzającej

8. 04.12 – pierwsza niedziela miesiąca, po sumie nabożeństwo adoracyjne. Dzień modlitw i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie, zbiórka do puszek

1. 20.11 – niedziela, po Mszy św. o g. 10.30 spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św., po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu, litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, odpust zupełny, za publiczne odmówienie aktu poświęcenia

2. 21.11 – poniedziałek, wspomnienie ofiarowania NMP

3. 22.11 – wtorek, wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej

4. 24.11 – czwartek, wspomnienie św. Andrzeja Dung-lac i towarzyszy

5. 27.11 – Pierwsza Niedziela Adwentu, taca na Seminarium Duchowne, rozpoczyna się nowy rok pod hasłem Wierzę w Kościół Chrystusowy