Święto św. Kazimierza, królewicza

Ewangelia wg św. Jana 15,9-17.

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak j...

25 lat Parafii

Objawienia Pańskiego w Bliznem

Ogłoszenia parafialne

1. 27.11 – niedziela, rozpoczynamy Rekolekcje Adwentowe, na każdej Mszy św, nauka, taca na Seminarium Duchowne

2. Okres Adwentu ma podwójny charakter. Przygotowuje nas do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Wspominając pierwsze przyjście Chrystusa, kierujemy nasze dusze ku oczekiwaniu jego powtórnego przyjścia. Roraty o g. 7.00, dzieci, które nie mogą uczestniczyć, zapraszamy w środy i piątki na g. 18.00

3. 28-29.11 – poniedziałek, wtorek, Msze św. z nauką rekolekcyjną: 9.30, 18.00, 20.00

4. 30.11 – środa, święto św. Andrzeja Apostoła

5. 01.12 – pierwszy czwartek miesiąca, modlimy się w intencji Wspólnoty Krwi Chrystusa i o powołania

6. 02.12 – Pierwszy piątek miesiąca, spowiedź od g. 17.30, po Mszy św. o g. 18.00 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa i adoracja do g. 21.00

7. 03.12 – pierwsza sobota miesiąca, wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, o g. 17.00 nabożeństwo pierwszych sobót, o g. 18.00 Msza św. w intencji wynagradzającej

8. 04.12 – pierwsza niedziela miesiąca, po sumie nabożeństwo adoracyjne. Dzień modlitw i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie, zbiórka do puszek

1. 20.11 – niedziela, po Mszy św. o g. 10.30 spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św., po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu, litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, odpust zupełny, za publiczne odmówienie aktu poświęcenia

2. 21.11 – poniedziałek, wspomnienie ofiarowania NMP

3. 22.11 – wtorek, wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej

4. 24.11 – czwartek, wspomnienie św. Andrzeja Dung-lac i towarzyszy

5. 27.11 – Pierwsza Niedziela Adwentu, taca na Seminarium Duchowne, rozpoczyna się nowy rok pod hasłem Wierzę w Kościół Chrystusowy

1. 13.11 – niedziela, Światowy Dzień Ubogich, o g. 18.00 modlimy się w intencji KŻR

2. 16.11 – środa, wspomnienie NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia

3. 17.11 – czwartek, wspomnienie św. Elżbiety

4. 18.11 – piątek, wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny

5. 20.11 – niedziela, uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, po Mszy św. o g. 10.30 spotkanie przed I Komunią św.

1. 06.11 – pierwsza niedziela miesiąca, po sumie nabożeństwo adoracyjne

2. 07.11 – poniedziałek, kolejna katecheza, serdecznie zapraszamy

3. 09.11 – środa, święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

4. 10.11 – czwartek, wspomnienie św. Leona Wielkiego

5. 11.11 – piątek, św. Marcina, rocznica odzyskania niepodległości, święto narodowe, modlimy się za Ojczyznę

6. 12.11 – sobota, wspomnienie św. Jozafata

7. 13.11 – niedziela, Światowy Dzień Ubogich

1. 30.10 – niedziela, nabożeństwo różańcowe g. 17.30

2. 31.10 – poniedziałek, katecheza, serdecznie zapraszamy

3. 01.11 – wtorek, Uroczystość Wszystkich Świętych, porządek Mszy św. niedzielny, o g. 18.00 modlimy się w intencji zmarłych poleconych modlitwie Kościoła w wypominkach, po Mszy św. nabożeństwo żałobne

4. W dniach 1 – 8 listopada, raz dziennie można zdobyć odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące; warunki: pobożne nawiedzenie kościoła, cmentarza,
Modlitwa Pańska, Wyznanie wiary, pod zwykłymi warunkami

5. 02.11 – środa, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, wieczorem Msza św. i nabożeństwo za naszych zmarłych

6. 03.11 – pierwszy czwartek miesiąca, o g. 18.00 Msza św. w intencji Wspólnoty Krwi Chrystusa i o powołania, o g. 19.00 kolejna katecheza

7. 04.11 – pierwszy piątek miesiąca, wspomnienie św. Karola Boromeusza, od g. 17.30 spowiedź, po Mszy św. o g. 18.00 nabożeństwo o Najświętszym Sercu
Pana Jezusa, wystawienie Najświętszego Sakramentu do g. 21.00; prosimy zgłaszać chorych

8. 05.11 – pierwsza sobota miesiąca, o g. 17.00 nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca, o g. 18.00 modlimy się w intencji wynagradzającej

9. 06.11 – pierwsza niedziela miesiąca, po sumie nabożeństwo adoracyjne

10. Przyjmujemy na wypominki